Démocratie et populisme. La constitution de la communauté politique dans la Hongrie de l’après-guerre

Auteurs

  • Máté Zombory Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences

DOI :

https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2018.e162

Résumé

Cet article propose d’étudier la relation entre populisme et démocratie. Au lieu de considérer la démocratie comme un acquis, il examinera le populisme dans le contexte de la démocratisation, à travers une étude de cas de la Hongrie de l’après-guerre et de l’avant-guerre froide et dans une perspective de sociologie historique. D’abord, il propose une analyse du débat public sur la démocratie afin de définir le champ discursif dans lequel les différentes acteurs politiques ont exprimé leurs positions. Il montre que le débat dans l’espace public portait sur la définition de la communauté politique, les démos. Ensuite, l’article examine plus spécifiquement le mouvement populiste hongrois et son positionnement dans ce champ discursif. Il établit que la position du parti populiste hongrois n’était pas très différente de celle des autres partis politiques de l’époque : leurs revendications et références fondamentales ont été articulées dans le cadre du problème de la démocratie. Enfin, l’article analyse la continuité de la tradition populiste dans le contexte de la redéfinition du caractère de la communauté nationale, c’est-à-dire par rapport à la « question juive » et la « question allemande ».

Références

“A katolikus püspökök pásztorlevele az új pogányság bűneiről, az igazi demokráciáról és szabadságról”, Magyar Nemzet, July 6, 1945.

“A magyar közigazgatás reformja. A Nemzeti Parasztpárt javaslata”, Szabad Szó, July 14, 1946.

Agocs Andreas, Antifascist Humanism and the Politics of Cultural Renewal in Germany, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Betlen Oszkár, “Világos arcvonalakat”, Szabad Nép, November 18, 1945.

Bibó István, “Zsidókérdés Magyarországon 1944 után”, Válasz, October-November, 1948.

Bibó István, “Levél Borbándi Gyulához”, in Bibó István, Válogatott tanulmányok III. köt, Budapest: Magvető Kiadó, 1978 [1986], pp. 295-375.

Bibó István, “A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások”, Válasz, 6 (2), (1946. november), in Bibó István, Válogatott tanulmányok II köt, Budapest: Magvető Kiadó, 1986 [1946b], pp. 297-333.

Bibó István, “The Crisis of Hungarian Democracy 1945”, in Bibó István, Democracy, Revolution, Self-determination: Selected Writings, Boulder, Co., Highland Lakes - New York: Social Science Monographs – Atlantic Research Publications, 1991, pp. 89-151.

Borbándi Gyula, Der ungarische Populismus. Schriften des Ungarischen Instituts München, Mainz: Hase & Koehler Verlag, 1976.

Borhi László, Hungary in the Cold War, 1945-1956: Between the United States and the Soviet Union, Budapest: Central European University Press, 2004.

Darvas József, “Őszinte szót a zsidókérdésben”, Szabad Nép, March 25, 1945a.

Darvas József, “Vissza a néphez”, Szabad Szó, August 28, 1945b.

“Elítélő határozat Kovács Imre és Darvas József beszédéről”, Népszava, September 4, 1945.

Erdei Ferenc, “Népi demokrácia”, in Erdei, Ferenc et al., Demokrácia, Budapest: A Pázmány Péter Tudomány-egyetem Bölcsészettudományi Karának kiadása, Egyetemi Nyomda, 1945, pp. 7-12.

Erdei Ferenc, Fischer Endre, Horváth Barna, Jánosi József Mezey István, Moór Gyula, Ortutay Gyula, Pamlényi Ervin, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Teleki Géza, Tildy Zoltán Veres Péter, Demokrácia, Budapest: A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kiadása, Egyetemi Nyomda, 1945.

Esbenshade Richard S., “Symbolic Geographies and the Politics of Hungarian Identity in the ‘Populist- Urbanist Debate’ 1925-44”, Hungarian Cultural Studies, 2015, n° 7, pp. 177-197.

Gyáni Gábor, “Az asszimilációkritika Bibó István gondolkodásában.” HOLMI Online, augusztus 2011, http://www.holmi.org/2011/08/gyani-gabor-az-asszimilaciokritika-bibo-istvan-gondolkodasaban (Accessed 30.06.2019)

Hám Tibor, “Népi vagy polgári demokrácia”, Kis Ujsag, September 22, 1946.

Hámori László, “Antiszemitizmus és monopolnacionalizmus”, Népszava, September 2, 1945.

Karády Viktor, “Continuities of the ‘Jewish Question’ in Hungary since the ‘Golden Age’”, in Braham Randolph L., Kovács András (eds), The Holocaust in Hungary: Seventy Years Later, Budapest: CEU Press, 2016, pp. 45-72.

Koselleck Reinhart, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, New York: Columbia University Press, 2004.

Kovács Imre, “Egy batyuval”, Szabad Szó, April 2, 1945a.

Kovács Imre, “Demokrácia és magyarság”, Új Magyarország, July 31, 1945b.

Kovács Imre, “Új antiszemitizmus”, Képes Figyelő, September 22, 1945c.

Kovács Imre, “A demokrácia útja Magyarországon”, Válasz, November, 1946a. Reprinted in Kovács épiség, radikalizmus, demokrácia, Budapest: Gondolat-Nyilvánosság-Századvég, 1992, p. 174-189.

Kovács Imre, “Nemzet, nemzeti”, Szabad Szó, January 6, 1946b. Reprinted in Kovács Imre, Népiség, radikalizmus, demokrácia, Budapest: Gondolat-Nyilvánosság-Századvég, 1992, pp. 141-145.

Laclau Ernesto, On Populist Reason, New York: Verso, 2005.

Litván György, “Októbristák 1945-ben”, in Rainer János, Standeisky Éva (ed.), A demokrácia reménye. Magyarország, 1945, Budapest: 1956-os Intézet, 2005, pp. 92-100.

Lotman Yuri M., Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture, Bloomington: Indiana University Press, 1990.

Mény Yves, Surel, Yves (eds), Democracies and the Populist Challenge, Basingstoke: Palgrave, 2002.

Moffitt Benjamin, The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation, Stanford: Stanford University Press, 2016.

Mudde Cas, Rovira Kaltwasser Cristóbal, Populism: A Very Short Introduction, Oxford/New York, NY: Oxford University Press, 2017.

Nagy Ferenc, Mit kell tudni a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártról ? Írta Nagy Ferenc kisgazda, a párt országos főtitkára Budapest, 1945.

Nánási László, “A magyarországi népbíráskodás joganyaga 1945–1950”, in Nánási László, Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás. Népbíróság-történeti tanulmányok, Kecskemét: Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2011, pp. 6-55.

“Őszinte beszélgetés Darvas Józseffel”, Új Élet, November 27, 1945.

Palasik Maria, Game Chess for Democracy: Hungary Between East and West, 1944-1947, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2011.

Papp István, A magyar népi mozgalom története, 1920-1990, Budapest: Jaffa Kiadó, 2012.

Parragi György, “Új antiszemitizmus ?”, Magyar Nemzet, September 2, 1945.

Dömötör László, Szilágyi István, Pártunk harca a demokráciáért, Budapest: Magyar Írás, 1947.

Rákosi Mátyás, “A népi demokrácia útja”, in A népi demokrácia útja. A Magyar Kommunista Párt III. kong-resszusának jegyzőkönyve, Budapest: Szikra, pp. 55-90.

Rákosi Sándor, Bálint Szabó (eds), A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai, 1944-1948, Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1979.

Révai József, “Népi és polgári demokrácia”, in A népi demokrácia útja. A Magyar Kommunista Párt III. kong-resszusának jegyzőkönyve, Budapest: Szikra, 1946a, pp. 129-140.

Révai József, “Válaszúton”, Szabad Nép, September 22, 1946b.

Sciffer Pál, “Beszéljünk a zsidókérdésről”, Népszava, March 31, 1946.

Seidman Michael M., Transatlantic Antifascisms from the Spanish Civil War to the End of World War II, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Taggart Paul A., Populism, London: Open University Press, 2000.

Tildy Zoltán, “Magyar demokrácia”, Demokrácia, April 15, 1945.

Tildy Zoltán, “Nemzeti feladataink. Tildy Zoltán előadása a Fórum Clubbané, in Tildy Zoltán, “Tintahal taktika”, Szabad Nép, September 5, 1947.

Tóth Ágnes, Telepítések Magyarországon 1945-1948 között: a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései, Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 1993.

Tóth István, A Nemzeti Parasztpárt története: 1944-1948, Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1972.

“Változott a helyzet”, Kis Újság, April 5, 1945.

Veres Péter, “Demokrácia és becsület”, Szabad Szó, May 16, 1945a.

Veres Péter, “Parasztság és demokrácia”, in Erdei Ferenc et al., Demokrácia, Budapest: A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kiadása, Egyetemi Nyomda, 1945b, pp. 196-207.

Vince Pál, A Sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989, Budapest: Wolters Kluwer, 2016.

Völgyesi Zoltán:, “Az 1945 utáni átmenet történelmi mítoszai”, Meridiárium, 2011, vol. 5, n° 3, pp. 60-72.

Zinner Tibor, “Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945-1949”, 28, 1985, n° 1, pp. 118-141.

Zombory Máté, “Conceptions of the Catastrophe: Discourses on the Past before the Rise of Holocaust Memory”, Holocaust Studies, 2017a, vol. 23, n° 1-2, pp. 176-198.

Zombory Máté, “Democracy and Violence: Political Justice in Post-War Hungary”, London Journal of Critical Thought, 2017b, vol. 1, n° 2, pp. 154-165.

Zombory Máté, “Demokráciavita a katasztrófa után (1945-47)”, Replika, 2015,vol. 95, n° 6, pp. 31- 58.

Zombory Máté, “Silence, Cultivation, Cultural Heritage: Strategies of Identification in Discourses on the ‘German Past’ in Hungary Since 1945”, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2016,vol. 47, n°1-2, pp. 169-198.

Zsolt Béla: “Hiszek a magyar újjászületésben”, Az Ember, September 1, 8 and 15, 1945a.

Zsolt Béla, “Elfogultság nélkül”, Magyar Nemzet, September 8, 1945b.

Zsolt Béla, “A svábok?”, Haladás, January 5, 1946.

Téléchargements

Publié en ligne

24.12.2019

Comment citer

Zombory, Máté. 2019. « Démocratie Et Populisme. La Constitution De La Communauté Politique Dans La Hongrie De l’après-Guerre ». Connexe : Les Espaces Postcommunistes En question(s) 4 (décembre):37-55. https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2018.e162.