Béguelin-Argimón, Victoria. 2021. «(Re)escrever a China No século XVI: Marcas Portuguesas E Especificidades No Discurso De La Navegación De Bernardino De Escalante». Língua-Lugar : Literatura, História, Estudos Culturais 2 (3):122-38. https://doi.org/10.34913/journals/lingualugar.2021.e530.